آینه و کنسول بیتا

بوفه کف مدل بیتا از جنس چوب راش تولید میشود و از کیفیت و زیبایی فوق العاده ای برخوردار میباشد و قابل اجرا با رنگ دلخواه شما