آینه و کنسول مدل بیتا

 

آینه و کنسول مدل بیتا از جنس تمام چوب میباشد و از کیفیت و زیبایی فوق العاده ای برخوردار میباشد وقابل اجرا با رنگ دلخواه شما