آینه و کنسول مدل فرناز

آینه کنسول

آینه کنسول مدل فرناز از جنس تمام چوب بوده و قابل اجرا با رنگ دلخواه شما