بوفه ویترین

8,900,000 تومان

بوفه ویترین خمره ای

بوفه ویترین خمره ای از جنس چوب راش میباشد و اندازه درحدود 2متر میباشد