بوفه ویترین خمره ای کد V98

8,900,000 تومان

بوفه ویترین خمره ای

بوفه ویترین خمره ای از جنس چوب راش میباشد و اندازه درحدود 2متر میباشد

بوفه ویترین
بوفه ویترین خمره ای کد V98

8,900,000 تومان