بوفه ویترین

5,700,000 تومان

بوفه

جنس این بوفه از تمام چوب میباشد و قابل اجرا با رنگ دلخواه مشتری تولید و اراعه میشود