شزلون

2,000,000 تومان

مبل شزلون قایقی

این محصول از جنس بدنه چوب نماها ام دی اف میباشد رنگ و پارچه ب سلیقه مشتریان میباشد