مبل سلطنتی زمرد لگنی

28,000,000 تومان

مبل زمرد

مبل 9نفره زمرد لگنی از جنس چوب راش تولید میشود و با ترکیب یک عدد سه نفری و چهار عدد تک نفری و دوعدد میزبان طراحی و ساخت شده رنگ و پارچه ب دلخواه مشتریان عزیز میباشد

مبل سلنتی زمرد
مبل سلطنتی زمرد لگنی

28,000,000 تومان