میزتلویزیون

6,500,000 تومان

میزتلویزیون

میزتلویزیون مدل دریا از جنس تمام چوب راش میباشد و قابل اجرا با هر رنگ دلخواه مشتری