میزتلویزیون

3,200,000 تومان

میزتلویزیون

میزتلویزیون از جنس تمام چوب میباشد و قابل اجرا با رنگ دلخواه مشتری میباشد