میزتلویزیون

3,100,000 تومان

میزتلویزیون

میزتلویزیون مدل عروس از جنس چوب راش میباشد و اندازه این میزتلویزیون عرض45 و ارتفاع 170 میباشد