میز تلویزیون مدل عروس

9,800,000 تومان

میزتلویزیون

میزتلویزیون مدل عروس از جنس چوب راش میباشد و اندازه این میزتلویزیون عرض45 و ارتفاع 170 میباشد

میزتلویزیون
میز تلویزیون مدل عروس

9,800,000 تومان