میز تلویزیون مدل سه گل

10,000,000 تومان

میزتلویزیون

میزتلویزیون سه گل از جنس چوب راش میباشد و اندازه این میزتلویزیون عرض45 و ارتفاع 70 میباشد

میزتلویزیون
میز تلویزیون مدل سه گل

10,000,000 تومان