میزتلویزیون

3,100,000 تومان

میزتلویزیون

میزتلویزیون سه گل از جنس چوب راش میباشد و اندازه این میزتلویزیون عرض45 و ارتفاع 70 میباشد