میزتلویزیون

4,800,000 تومان

میزتلویزیون فرشته

جنس این میزتلویزیون از جنس تمام چوب میباشد و قابل اجرا با رنگ دلخواه مشتری تولید میشود