میز تلویزیون مدل فرشته

4,800,000 تومان

جنس این میزتلویزیون از جنس تمام چوب میباشد و قابل اجرا با رنگ دلخواه مشتری تولید میشود.

میزتلویزیون
میز تلویزیون مدل فرشته

4,800,000 تومان