اینه قدی

3,100,000 تومان

آینه قدی

آینه قدی چوبی در حدود 2متر میباشد و قابل اجرا با رنگ دلخواه مشتری میباشد